برنامه ویزیت دندانپزشکان کلینیک دندانپزشکی

27/8/02 لغایت 2/9/02             

واقع در بلوار 17 شهریور

شماره تماس:  02333324700-02333322335- 02333334374 -02333334375

 

بخش جراحی دهان، فک و صورت

 

15:30

شنبه - یکشنبه

دکتر بهاره یعقوبی

15          

دوشنبه

دکتر پوریا جواهری

بخش ترمیمی و زیبایی

15:30

یکشنبه

دکتر زهرا امیری

15:30

دوشنبه

دکتر عطیه فرهی

15:30

دوشنبه - سه شنبه

دکتر کیانوش میرزایی

بخش درمان ریشه

15:30

شنبه- یکشنبه

دکتر علیرضا رضویان

15:30

شنبه - یکشنبه

دکتر احمدرضا صرافان

بخش پروتز های دندانی

15:30

یک شنبه

دکتر آزاده صادقی

بخش دندانپزشکی کودکان

15:30

یکشنبه

دکتر سینا کوشا

15:30

دوشنبه - سه شنبه

دکتر مونا نصیری

بخش بیماری های دهان، فک و صورت (تشخیص)(کلینیک درد )

16:30     /9 (صبح)

سه شنبه - پنج شنبه

دکتر ناهید کرباسی

15:30

دوشنبه

دکتر محدثه داوری

بخش رادیولوژی

 (صبح)9-15:30

شنبه (صبح -عصر) - دوشنبه (صبح -عصر)

دکتر ندا لوری زاده

15:30     /   (صبح) 9

(یکشنبه-چهارشنبه(صبح))-(سه شنبه –چهارشنبه(عصر))

دکتر سارا علی اصغری

بخش ارتودنسی

15:30

دوشنبه - سه شنبه

دکتر سایه رهبری فر

15:30

شنبه- یکشنبه

دکتر پگاه حسین زاده

بخش بیماریها لثه

15:30 -   9 (صبح)     

دوشنبه- سه شنبه – چهارشنبه (صبح)                          

دکتر علیرضا انصافی

9 (صبح)

شنبه(صبح)

دکتر اکرم لبیب زاده

15:30

یکشنبه - دوشنبه

دکتر مشکوه نعیمی