برنامه کاری دندانپزشکان در کلینیک دندانپزشکی در ایام هفته (بعدازظهر)

شنبه

دکتر هدی امیر ارجمندی (متخصص بیماری های لثه)

دکتر زهرا امیری (متخصص ترمیمی و زیبایی)

دکتر عیسی صفری (متخصص ارتودنسی)

دکتر بنفشه احمدی (متخصص ترمیمی و زیبایی)


یکشنبه

دکتر محمد اسمعیلی نژاد (متخصص جراحی دهان، فک و صورت)

دکتر یاسمن سامانی (متخصص ترمیمی و زیبایی)

دکتر فرزاد قربانی (متخصص پروتزهای دندانی)

دکتر مهدیه خسروی (متخصص ارتودنسی)


دوشنبه

دکتر هدی پرنده (متخصص بیماری های لثه)

دکتر فرزاد قربانی (متخصص پروتزهای دندانی)

دکتر مهدیه خسروی (متخصص ارتودنسی)


سه شنبه

دکتر آتنا افضلی مهر (متخصص جراحی دهان، فک و صورت)

دکتر زهرا احمدی (متخصص پروتزهای دندانی)

دکتر شمیم آشفته (متخصص دندانپزشکی اطفال)


چهارشنبه

دکتر اکرم لبیب زاده (متخصص بیماری های لثه)

دکتر مینا صفری (متخصص ترمیمی و زیبایی)


پنجشنبه

دکتر مینا صفری (متخصص ترمیمی و زیبایی)