نام و نام خانوادگی: شمیم آشفته برگی

رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: shamim.ashofte@gmail.com

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر شمیم آشفته