نام و نام خانوادگی: آناهیتا فیاضی

رشته تخصصی: پروتزهای دندانی

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

fayyazi.a1992@gmail.com