نام و نام خانوادگی: آوا نیک بین

رشته تخصصی: رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رئیس شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مسئول بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 مسئول کمیته پژوهش در آموزش و و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

  

اطلاعات تماس:

ایمیل: nikbinava@yahoo.com

  

دریافت رزومه: رزومه دکتر آوا نیک بین