نام و نام خانوادگی: آوا نیک بین

رشته تخصصی: رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مسئول بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  

اطلاعات تماس:

ایمیل: nikbinava@yahoo.com

  

دریافت رزومه: رزومه دکتر آوا نیک بین