نام و نام خانوادگی: امید میرمحمدخانی

رشته تخصصی: پاتولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: mir_path@yahoo.com

ایمیل آکادمیک:  omidmirmohammadkhani@semums.ac.ir