نام و نام خانوادگی: زهرا احمدی

رشته تخصصی: پروتزهای دندانی

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  

اطلاعات تماس:

ایمیل:sara.ahmadi591@gmail.com