نام و نام خانوادگی: سمیرا بهراد

رشته تخصصی: پاتولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

مسئول بخش پاتولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: samirabehrad84@gmail.com 

ایمیل آکادمیک:samirabehrad@semums.ac.ir

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر سمیرا بهراد