نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه پاچناری

رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: pachenari.dds@gmail.com

 

رزومه دکتر فاطمه پاچناری