نام و نام خانوادگی: سید وحید دهناد

رشته تخصصی: جراحی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

ایمیل:

 s.vahid.Dehnad@gmail.com

 

 

رزومه:

 

دانلود رزومه دکتر سید وحید دهناد