نام و نام خانوادگی: سینا جعفری

رشته تخصصی: پروتزهای دندانی

 

رتبه علمی:

استادیار گروه تخصصی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  

اطلاعات تماس:

ایمیل:

Sina_Jafari89@yahoo.com

رزومه دکتر سینا جعفری