نام و نام خانوادگی: شبنم سوهانیان

رشته تخصصی: پاتولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

معاون آموزش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:  shabnam.sohanian@gmail.com

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر شبنم سوهانیان