نام و نام خانوادگی: دکتر محدثه داوری

رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مسئول کمیته پرورش استعداد درخشان و عضو دفتر توسعه آموزشی دانشکده دندانپزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:

mdavari.dent@gmail.com

رزومه دکتر محدثه داوری