نام و نام خانوادگی: مریم جلیلی صدرآباد

رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: dr.njalili@gmail.com

Maryam.jalili@semums.ac.ir

 

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر مریم جلیلی صدرآباد