نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید کرباسی

رشته تخصصی: بیماری های دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:

scv.karbasi@gmail.com

رزومه دکتر ناهید کرباسی