نام و نام خانوادگی: یاسمن سامانی

رشته تخصصی: ترمیمی و زیبایی

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

مدیر گروه بخش ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عضو شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: yasamansamani@yahoo.com 

ایمیل آکادمیک: yasamansamani@semums.ac.ir

 

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر یاسمن سامانی