گروه ارتودنسی

رزومه دکتر عیسی صفری

 

 

گروه پاتولوژی

رزومه دکتر شبنم سوهانیان

رزومه دکتر سمیرا بهراد

رزومه دکتر امید میرمحمدخانی

 

 

گروه جراحی دهان، فک و صورت

رزومه دکتر محمد اسمعیلی نژاد

رزومه دکتر آتنا افضلی مهر

رزومه دکتر سید وحید دهناد

 

 

گروه دندانپزشکی کودکان

رزومه دکتر زهرا حسنی

رزومه دکتر شمیم آشفته برگی

رزومه دکتر فاطمه پاچناری

رزومه دکتر سارا رهنما

 

 

گروه پروتزهای دندانی

رزومه دکتر زهرا احمدی

رزومه دکتر سینا جعفری

رزومه دکتر سهیل پاکرو

 

 

گروه پریودانتیکس

رزومه دکتر هدی امیرارجمندی

رزومه دکتر اکرم لبیب زاده

رزومه دکتر هدی پرنده

رزومه دکتر نیوشا نمدمالیان اصفهانی

 

گروه ترمیمی

رزومه دکتر زهرا امیری

رزومه دکتر یاسمن سامانی

رزومه دکتر مینا صفری

رزومه دکتر مائده زارعی

رزومه دکتر بنفشه احمدی

 

 

گروه اندودانتیکس

رزومه دکتر مهری اسفندیار

رزومه دکتر سمیه تیموری

رزومه دکتر سیده معینه موسوی

رزومه دکتر نیلوفر مرتضی پور

 

 

گروه بیماری های دهان، فک و صورت

رزومه دکتر مریم جلیلی صدرآباد 

رزومه دکتر الهام سادات افراز

رزومه دکتر محدثه داوری

رزومه دکتر ناهید کرباسی

 

 

گروه رادیولوژی

رزومه دکتر آوا نیک بین

رزومه دکتر هدیه محمودیان

رزومه دکتر ندا لوری زاده