نام و نام خانوادگی: مهری اسفندیار

رشته تخصصی: متخصص اندودنتیکس

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

سمت اجرایی:

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:mehriesfandyar@gmail.com

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر مهری اسفندیار