شورای درمان دانشکده دندانپزشکی

دکتر پوریا جواهری - متخصص جراحی دهان، فک و صورت

دکتر علیرضا انصافی- متخصص جراحی لثه

دکتر آناهیتا صادقی- متخصص پروتزهای دندانی

دکتر سینا کوشا- متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر سایه رهبری فر- متخصص ارتودنسی

دکتر زهرا امیری- متخصص ترمیمی و زیبایی

دکتر نیلوفر مرتضی پور- متخصص درمان ریشه

دکتر ناهید کرباسی- متخصص بیماری های دهان، فک و صورت

دکتر ندا لوری زاده- متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت