فرم درخواست وبینار


فرم درخواست کارگاه حضوری


فرم سامانه ملی (جدید)


درخواست ایمیل اختصاصی از وب سایت دانشگاه


فرم تصویب موضوع پایان نامه


دانلود چک لیست نظارت بر طرح های حیوانی
راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه
مدارک لازم جهت معرفی دانشجو به مراکز پژوهشی و درمانی

فرم قبول تعهد طرح سایر اعضاء و شرایط تسویه


فرم گزارش مورد (بر اساس دستورالعمل جدید پس از وارد کردن اطلاعات در فرم مربوطه و تایید مدیر بیمارستان و یا کمیته اخلاق بیمارستانی و یا رئیس مرکز تحقیقاتی به همراه فرم  سامانه ملی اخلاق به واحد پژوهش جهت دریافت کد اخلاق ارسال شود. لازم به ذکر است  در صورتی که هویت بیمار یا بیماران  قابل شناسایی و ردیابی باشد ارسال فرم رضایت آگاهانه الزامی است.)

 

 درخواست ایمیل اختصاصی از وب سایت دانشگاه

این سرویس جهت استفاده اعضای هیات علمی ، واحدهای  دانشگاه و دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی شده است.

روش درخواست پست الکترونیکی دانشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

  1. ابتدا فایل راهنمای تکمیل فرم درخواست ایمیل دانشجویان را مطالعه نمائید. لازم است کلیه اطلاعات فرم با دقت و صحیح تکمیل شده و نام کاربری مطابق با استاندارد ذکرشده در فایل راهنما وارد شود. در غیر این صورت پست الکترونیکی برای شما فعال نمی شود.
  2. فرم درخواست ایمیل دانشجویان را دانلود کنید. اطلاعات خواسته شده را در فرم وارد نمائید.(فرم قابل تایپ می باشد.)
  3.  پس از تکمیل اطلاعات درخواستی ، فرم تکمیل شده را با امضای مدیرگروه به این مدیریت ارسال نمایند

روش درخواست پست الکترونیکی دانشگاه برای اعضای هیات علمی و کارکنان واحدهای دانشگاه:

ابتدا فرم درخواست را از طریق لینک زیر دریافت کرده و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده ، فرم را به مرکز فناوری اطلاعات -واحد وب سایت دانشگاه تحویل دهید تا حساب کاربری شما ایجاد گردد.

دریافت فرم درخواست پست الکترونیکی مخصوص اعضای هیات علمی

دریافت فرم درخواست پست الکترونیکی مخصوص کارکنان


جهت جلوگیری از پرشدن فضای ایمیل دانشگاه هفته ای یک بار جهت حذف ایمیل های غیرضروری وارد ایمیل خود شوید.

 

>>>برای ورود اینجا کلیک کنید<<<