نام و نام خانوادگی: زهرا حسنی

رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: z.hasani21@gmail.com

 

دریافت روزمه: روزمه دکتر زهرا حسنی