نام و نام خانوادگی: هدیه محمودیان

رشته تخصصی: رادیولوژی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

دریافت فایل رزومه: رزومه دکتر هدیه محمودیان