نام و نام خانوادگی: هدی امیر ارجمندی

رشته تخصصی: متخصص پریودنتولوژی

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

اطلاعات تماس:

ایمیل: hodaamirarjmani@gmail.com