نام و نام خانوادگی: آتنا افضلی مهر

رشته تخصصی: جراحی دهان، فک و صورت

 

رتبه علمی:

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

ایمیل:

Atena.idfc@yahoo.com

 

رزومه:

رزومه دکتر آتنا افضلی مهر