رشد و گسترش کتابخانه ها در حال حاضر، از الزامات حیاتی هر مؤسسه علمی و دانشگاهی است.

به همین منظور کارگاه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی 95 رشته دندانپزشکی در تاریخ 25 خرداد ماه 1398 در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی و با سخنرانی مینا عسکری مایانی، مسئول کتابخانه این دانشکده برگزار شد.

در این کارگاه عسکری توضیحاتی درباره جستجوی منابع در کتابخانه دانشکده و کتابخانه های تابعه، تمدید و رزرو آنلاین منابع ارائه نمود.

لازم به ذکر است فایل راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه از طریق کلیک بر روی لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

 

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه