عملکرد سالیانه کتابخانه  دانشکده دندانپزشکی در سال 1401

 

 دانلود PDF گزارش عملکرد 1401

 

 

  • گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

تعداد کتاب های خریداری شده

کتب اهدایی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

دانشکده

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

تعداد نسخه

تعداد عنوان

92

55

-

-

92

55

 

 

  • گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه :

تعداد تمدید انجام شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای پس داده شده

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای گرفته شده

تعداد نسخه امانت

تعداد عنوان امانت

بیمارستان/ دانشکده

کتاب لاتین

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

-

-

-

148

1232

70

197

 

 

  • گزارش تعداد کارگاههای آموزشی:

ردیف

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

سخنران

تعداد شرکت کننده 

مستندات

لینک صفحه ای از وبسایت که مستندات در آنجا ذکر شده است.

صدور

گواهی

 

-

-

-

-

-

-

-

 

گزارش برگزاری نمایشگاه توسط/ در کتابخانه

گروه هدف

زمان برگزاری

نام نمایشگاه

-

-

-

 

  • گزارش برگزاری جلسات با ریاست یا معاونین دانشکده/ بیمارستان و.... و موارد مورد بررسی:

ردیف

تاریخ جلسات

موضوع

1

15/10/1401

پیشنهاد درخصوص انجام امور فرهنگی و کتابخوانی

2

07/12/1401

پیشنهاد در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشکده

 

 

اطلاعات مربوط به وبسایت کتابخانه:

تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه: 1188

دستنامه و راهنماهای آموزشی تهیه شده به فرمت pdf  یا  html (در لینک الزامی است):

https://dentistry.semums.ac.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C

تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی: 391

ایجاد شبکه اجتماعی توسط کتابخانه:   بلی            خیر *

تعداد فالوورهای کانال شبکه اجتماعی کتابخانه: *

لیست خرید و هزینه کرد سال ..... در کتابخانه:  -

ردیف

نوع هزینه انجام شده (غیر از خرید کتاب) شامال هزینه های تعمیرات تجهیزات کامپیوتری و عمرانی و ....

مبلغ

 

-

-

 

تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه تا تاریخ 20/12/1401

تعداد نسخ کتاب فارسی:      1527                                 تعداد عنوان کتاب فارسی:415

تعداد نسخ کتاب لاتین:        208                                 تعداد عنوان کتاب لاتین: 148

پایان نامه: 109

طرح تحقیقاتی: -

منبع غیر چاپی مانند CD و ...64

 

سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه در سال 1401:

 خدمات مجموعه سازی

 

هماهنگی، اطلاع رسانی و جمع آوری لیست منابع مورد نیاز گروه های آموزشی و دانشجویان جهت خرید کتاب

 

خدمات اطلاع رسانی

 

به روز رسانی صفحه کتابخانه در سایت دانشکده براساس چک لیست ارزیابی کتابخانه های مراکز آموزشی و درمانی ارسالی از سوی وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

ایجاد صفحه جدید کتابخانه الکترونیک

آموزش نحوه استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و استخراج مقالات مورد نیاز اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان

جستجوی مقالات و کتاب های مختلف برای اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و در دسترس قرار دادن از طریق ایمیل، شبکه مجازی و پرینت آنها

 

اطلاع رسانی درخصوص برنامه های مناسبتی و برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه 

 

خدمات مدیریتی

 

نظارت کلی بر امور و مسائل مربوط به کتابخانه

 

رسیدگی به درخواست های کاربران سالن مطالعه و پیگیری آنها از طریق معاونت دانشکده

 

پیگیری بودجه خرید کتاب از طریق رواسای محترم کتابخانه مرکزی، دانشکده، معاونت محترم پژوهش دانشگاه و دانشکده،

 

عضویت و ورود اطلاعات اعضای جدید کتابخانه

 

شرکت در وبینارهای برگزار شده از سوی کتابخانه مرکزی