کارگاه آشنایی با پایگاهPROQUEST و بانک پایان نامه های علوم پزشکی کشور ویژه دانشجویان ورودی 94 رشته دندانپزشکی در تاریخ 5 تیر ماه 1398 در کتابخانه دانشکده دندانپزشکی و با سخنرانی مینا عسکری مایانی، مسئول کتابخانه این دانشکده برگزار شد.

در این کارگاه عسکری توضیحاتی درباره لزوم استفاده از بانک پایان نامه های علوم پزشکی، سهولت دسترسی به پایان نامه ها و نحوه ی جستجو در آن و معرفی پایگاه ProQuest  و نحوه جستجوی در این پایگاه ارائه نمود.

لازم به ذکر است پایگاه ProQuestاز طریق کلیک بر روی لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.

 

پایگاهProQuest 

 

فایل آموزشی پایگاه PROQUES