آدرس :سمنان -بلوار 17 شهریور -دانشکده دندانپزشکی

 

تلفن تماس :              33324700   33334657  023

 

آدرس پست الکترونیک دانشکده:     dent@semums.ac.ir

 

آدرس اینترنتی دانشکده    :http://dentistry.semums.ac.ir

 

کد پستی:94431-35187

 

 

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

شماره داخلی

دورنگار

دکتر اکرم

لبیب زاده

ریاست دانشکده

33334657

33324700-105

33331729

دکتر آوا

نیک بین

معاون پژوهشی

 

33324700-130

33331729

دکتر پگاه

حسین زاده

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

33324700-134

33331729

دکتر الهام سادات

افراز

معاون آموزشی

33321026

33324700-111

33331729

دکتر علیرضا

رضویان

مسئول EDO

33321026

33324700-124

33331729

معصومه

جعفری

کارگزین-دبیرخانه-مسئول دفتر ریاست

33334657

33324700-106

33331729

راحله سادات

خاتمی

کارشناس معاونت پزوهشی-مسئول روابط عمومی

 

33324700-117

33331729

مشکین

فرج اله قمشه ای

کارشناس معاونت آموزشی

33321026

33324700-110

33331729

الهه

رجبی

کارشناس EDO

33321026

33324700-150

33331729

نفیسه

ابراهیم پور

سوپروایزر آموزشی

33364366

33324700-114

33331729

محمدحسن

یدالهی

مدیر مالی

33328302

33324700-107

33331729

علی

معصومی

مسئول درآمد

33328302

33324700-108

33331729

صاحبه خانم

صدقی

حسابدار مسئول اعتبارت

33328302

33324700-120

33331729

زهرا

ذاکری

کارشناس امور مالی

33328302

33324700-109

33331729

مینا

عسکری مایانی

کتابدار

33321623

33324700-116

33331729

آیلین

صانعی

مسئول IT

 

33324700-121

33331729

عباس

ملکی

مسئول خدمات و امور عمومی

33322242

33324700-113

33331729

ابوالقاسم

شمسی خانی

امین اموال

 

33324700-146

33331729

پذیرش

     

101-112-126-127

33331729

بخش 1

     

33324700-101

33331729

بخش رادیولوژی

     

33324700-129

33331729

بخش بیماری های دهان، فک و صورت

     

33324700-123

33331729

بخش پروتز

     

33324700-164

33331729

بخش اطفال

     

33324700-154

33331729

بخش جراحی

     

33324700-135

33331729

بخش فانتوم

     

33324700-145

33331729

انبار

     

33324700-131

33331729

تاسیسات

     

33324700-118

33331729

نگهبانی

   

33328017

33324700-115

33331729