دکتر سمانه یزدان پناه

دانلود فایل درس رادیو 1 

دانلود ادامه جلسه 3  رادیو 1 

جلسه 4  رادیو 1

جلسه 5 رادیو 1

جلسه 6 رادیو 1

جلسه 7 رادیو 1

جلسه 8 رادیو 1 قسمت اول

جلسه 8 رادیو 1 قسمت دوم

جلسه 9 رادیو 1

جلسه 10 رادیو 1

جلسه 11 رادیو 1


دکتر نازیلا عاملی

دانلود فایل ارتو 1  

ادامه فایل ارتو نظری 1

دانلود فایل ارتو 2 

ارتودنسی دانشکده توانبخشی

ارتودنسی دانشکده توانبخشی

ارتودنسی در ارتباط با گفتار دانشکده توانبخشی

 ارتودنسی در گفتار درمانی

 Voice ارتودنسی در گفتار درمانی


دکتر شبنم سوهانیان

دانلود فایل کمپلکس 


دکتر یاسمن سامانی

ترمیمی2 نظری 


دکتر بنفشه احمدی

ترمیمی 2 

ترمیمی 2

ترمیمی 2

ترمیمی 2

ترمیمی 2


دکتر سید وحید دهناد

 جلسه اول جراحی 2 

جلسه دوم جراحی 2

voice جلسه اول جراحی 2

voice جلسه دوم جراحی 2


دکتر سوسن آبادی

ژنتیک


دکتر مجید اسلامی

باکتری شناسی


دکتر سمیرا بهراد

جلسه اول تشخیصی 4

جلسه دوم تشخیصی 4 

جلسه سوم تشخیصی 4 

جلسه چهارم تشخیصی 4 

سیستمیک 2


دکتر عسگری

عفونی

محیطی

Cell injury cell death

The cell as a unit of health


دکتر مهری اسفندیار

قسمت اول فصل 20 اندو 2 نظری

قسمت دوم فصل 20 اندو 2 نظری

قسمت اول فصل 21 اندو 2 نظری

قسمت دوم فصل 21 اندو 2 نظری

ادامه اندو 2

ادامه اندو 2

ویس اندو 2 جلسه قبلی

ادامه اندو 2

اندو 2

پاورپوینت مبانی اندو1


دکتر بهمن یوسفی

ایمنی شناسی


دکتر فرزاد قربانی

تشخیصی 7

پیشرفته 2


دکتر آتنا افضلی مهر

تشخیصی 7


دکتر مائده زارعی


دکتر عیسی صفری

دکتر آناهیتا شاهی
دکتر الهام افراز

دکتر هدی امیر ارجمندی

دکتر اکرم لبیب زاده

دکتر حمیده نوروزی

دکتر مهدیه خسروی

دکتر امید میرمحمدخانی


دکتر منوچهر صفری
 
علوم تشریحی 2:
دکتر شمیم آشفته

دکتر مهدیه خسروی
توانبخشی
دکتر مریم جلیلی صدرآباد

دکتر نسرین مصطفی لو

دکتر زهرا احمدی

پیشرفته 2


دکتر مهدی نوروزی

دکتر مرضیه صحت پور
 

دکتر هدی پرنده

پریو 1

پریو 3


دکتر مینا صفری

مبانی مواد دندانی

مبانی مواد دندانی


دکتر سیده معینه موسوی
 
دکتر جندقی

دکتر زهرا حسنی
کودکان 1
دکتر مهدی صالحی زین آبادی