بسمه تعالی

 

به استحضار می رساند کلیه دانشجویان جهت اخذ تاریخ دفاع می باشد فرم ذیل را دریافت و پس از تکمیل به واحدآموزش دانشکده تحویل نمایند

فرم اخذ تاریخ جهت دفاع از پایان نامه

فرم اعلام دریافت پایان نامه توسط اساتید داور

نکته بسیار مهم:

چنانچه پایان نامه دانشجو جز طرح های مصوب دانشگاه باشد که قرارداد مالی منعقد گردیده است می بایست تاریخ دفاع دو هفته پس از تحویل فرم باشد. همچنین در این مورد می بایست فرم نظارت (لینک ذیل) توسط ناظر علمی طرح  تکمیل و توسط دانشجو به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل داده شود.

فرم ناظر علمی

 

ولی چنانچه صرفا پایان نامه باشد و قرداد مالی منعقد نشده باشد تاریخ دفاع می بایست حداقل 10 روز پس از تحویل فرم باشد.

 

به استحضار می رساند پیش از انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجو تکمیل فرم های ذیل برای دانشجویانی که پایان نامه آنها طرح نیز می باشد الزامی است.

 

1- فرم گزارش نهایی

2- فرم تازه های پژوهشی

3- فرم بلامانع بودن تسویه حساب 

4 - فرم آیین نامه نظارت  (این فرم می بایست توسط ناظر علمی هر طرح تکمیل گردد)

 

 

مدارک پژوهشی لازم جهت تسویه کلیه دانشجویان

 

لازم است پیش از انجام صحافی در خصوص اطمینان از صحت درج کد اخلاق، تاریخ اخلاق و کد طرح با کارشناس پژوهشی هماهنگی به عمل آید. در صورت اشتباه بودن هر یک از این موارد در نسخه صحافی و   CD به هیچ عنوان تحویل گرفته نمی شود.

 

تعداد CD و نسخ پایان نامه

الف) 3 نسخه صحافی 

ب) 5 عدد CD شامل:

  1. WORD پایان نامه ( صفحه صورتجلسه دفاعیه دانشجو ضمیمه گردیده است)
  2. PDF پایان نامه ( صفحه صورتجلسه دفاعیه دانشجو ضمیمه گردیده است)
  3. فایل PDF گزارش مشابهت یابی سامانه همانند جو