مدرس یا سخنران

عنوان

تاریخ

کمیته تحقیقات

برگزاری اولین جلسه ی ژورنال کلاب با محوریت

"تجویز ضد درد قبل یا بعد از درمان ریشه"

10/خرداد/1400

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

برگزاری وبینار "چرا باید مقاله بخوانیم و بنویسیم؟"

26/تیر/1400

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

وبینار "انواع بخیه های رایج در دهان"

22/تیر/1400

دکتر مهری اسفندیار، دکتر هدی امیرارجمندی

برگزاری وبینار مشترک با تیم دندانپزشکی اولیکس با عنوان:

"مروری بر سلول­های بنیادی در سیستم پالپ و پریودنشیوم دندان"

2/مرداد/1400

دکتر سید وحید دهناد، دکتر فاطمه پاچناری

جلسه اول وبینار "نسخه نویسی در دندانپزشکی"

16/مرداد/1400

دکتر سیده هدی امیرارجمندی، دکتر الهام سادات افراز، دکتر مهری اسفندیار

جلسه دوم وبینار "نسخه نویسی در دندانپزشکی"

2/شهریور/1400

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

وبینار "نحوه ی سرچ مقاله و Google Scholar"

9/شهریور/1400

دکتر سید وحید دهناد

جلسه اول وبینار "مروری بر روش های کشیدن دندان-روش ها و کشیدن های ساده"

13/شهریور/1400

دکتر سید وحید دهناد

جلسه دوم وبینار "مروری بر روش های کشیدن دندان-روش ها و کشیدن های دشوار"

27/شهریور/1400

دکتر الهام سادات افراز

جلسه اول وبینار "نور و لیزر در دندانپزشکی"

31/شهریور/1400

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

وبینار "نحوه ی رفرنس دهی EndNote"

6/مهر/1400

دکتر الهام سادات افراز

جلسه دوم وبینار "نور و لیزر در دندانپزشکی"

17/مهر/1400

کمیته تحقیقات

صدور و بارگذاری گواهی های شرکت در وبینار های نسخه نویسی

6/آبان/1400

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

وبینار "پروپوزال نویسی"

11/آبان/1400

دکتر امیرعلی کرمی فر وبینار صفر تا صد ارتودنسی به زبان ساده

 

ج اول: ۲۸/بهمن
ج دوم: ۵/اسفند
ج سوم: ۱۲/اسفند
ج چهارم: ۱۹/اسفند
ج پنجم: ۲۵/فروردین/۱۴۰۱
ج ششم: ۱/اردیبهشت/۱۴۰۱
ج هفتم: ۹/اردیبهشت/۱۴۰۱