مشاوره اطلاعاتی 

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی در راستای فعالیت ها و ارائه ی خدمات خود، بخش مشاوره اطلاعاتی را فعال کرده است.

هدف از فعال کردن این بخش تسریع بخشیدن در امور پژوهشی اساتید، دانشجویان و کاربران محترم می باشد.

برای پاسخ پرسش خود می توانید به صورت تلفنی، برخط و یا حضوری با کتابخانه ارتباط برقرار فرمایید.

 

ارائه ی خدمات به شرح زیر است:

موضوع

مراجعه شود به

زمان

مکان

راهنمایی در استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات نظیر EndNote

خانم دکتر خاتمی

10:00 الی 14:30

واحد پژوهش (جنب کتابخانه)

راهنمایی درانجام جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر    

خانم عسکری

8:00 الی 13:30

کتابخانه

راهنمایی استفاده از نرم‌افزار کتابخانه

نحوه تمدید آنلاین منابع، رزرو منابع

خانم عسکری

8:00 الی 13:30

کتابخانه

تهیه متن کامل مقالات

خدمات تحویل مدرک

 
 
تلفن: 33321623-023

تلفن واحد پژوهش: 33324700-023 داخلی 117

 

فرم مشاوره اطلاعاتی برخط

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.