نام گروه

نام و نام خانوادگی

برنامه حضور

پاتولوژی

دکتر سمیرا بهراد

شنبه الی سه شنبه

دکتر شبنم سوهانیان

حضور به صورت تمام وقت

دکتر امید میرمحمدخانی

یکشنبه الی چهارشنبه

تشخیصی

دکتر مریم جلیلی

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر الهام السادات افراز

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر ناهید کرباسی

شنبه الی سه شنبه

دکتر محدثه داوری

شنبه الی سه شنبه

پروتز

دکتر زهرا احمدی

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر سهیل پاکرو

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر سینا جعفری

شنبه الی سه شنبه

دکتر آناهیتا فیاضی

یکشنبه الی چهارشنبه

ترمیمی

دکتر یاسمن سامانی

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر زهرا امیری

شنبه الی سه شنبه

دکتر بنفشه احمدی

شنبه الی سه شنبه

دکتر مائده زارعی

شنبه الی سه شنبه

دکتر مینا صفری

دوشنبه الی پنجشنبه

کودکان

دکتر شمیم آشفته

شنبه الی سه شنبه

دکتر زهرا حسنی

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر فاطمه پاچناری

شنبه الی سه شنبه

دکتر سارا رهنما

یکشنبه الی چهارشنبه

جراحی

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر وحید دهناد

شنبه الی سه شنبه

دکتر آتنا افضلی مهر

شنبه الی سه شنبه

رادیولوژی

دکتر آوا نیک بین

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر ندا لوری زاده

شنبه الی سه شنبه

دکتر هدیه محمودیان

دوشنبه الی پنجشنبه

اندو

دکتر مهری اسفندیار

شنبه الی سه شنبه

دکتر معینه موسوی

یکشنبه الی چهارشنبه

دکتر نیلوفر مرتضی پور

یکشنبه الی چهارشنبه

ارتودنسی

دکتر عیسی صفری

شنبه الی سه شنبه

پریو

دکتر اکرم لبیب زاده

حضور به صورت تمام وقت

دکتر هدی امیرارجمندی

شنبه الی سه شنبه

دکتر هدی پرنده

شنبه الی سه شنبه

دکتر نیوشا نمدمالیان

یکشنبه الی چهارشنبه