توجه!

1- دانشجویانی که تمایل دارند در پایان نامه خود از حمایت مالی دانشگاه استفاده نمایند لازم است علاوه بر فرم پروپوزال پایان نامه، فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی را تکمیل نمایند.

2- لازم است جهت دریافت کد اخلاق فرم مشخصات سامانه ملی را تکمیل نمایید.

3- کلیه طرح هایی که مداخلات بر روی نمونه های انسانی هستند، جهت دریافت کد اخلاق نیازمند به تکمیل فرم رضایت آگاهانه می باشند

۴- نکات نگارشی پایان نامه به دقت مطالعه گردد.

 

فرمت گزارش نهایی مختصر از طرح های تحقیقاتی

 

 

 

فایل ها