کارگاه آشنایی با نرم افزار و صفحه سایت کتابخانه

 امروزه اينترنت امكاني است كه  در دسترس غالب افراد جامعه براي كسب اطلاعات قرار دارد، اما نكته اي كه قابل توجه و حائز اهميت است، اين است كه يك دانشجوي پزشكي يا دندانپزشكي بدون اتلاف وقت و در كمترين زمان ممكن نياز اطلاعاتي خود را در درگاه هاي معتبر كسب كند

کارگاه آشنایی با نرم افزار و صفحه سایت کتابخانه 16مهر ماه در سالن کنفرانس دانشگده دندانپزشکی برگزار گردید.

در این کارگاه، مینا عسكري مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی توضيح داد غالب نياز اطلاعاتي دانشجويان اعم از كتاب، ژورنال، پايگاه هاي اطلاعاتي مشترك دانشگاه، راهنماها و... از طريق صفحه ي كتابخانه در وب سايت دانشكده و يا سايت كتابخانه مركزي مرتفع مي گردد. در قسمت دوم كارگاه به نحوه ي استفاده از نرم افزار كتابخانه و آموزش تمديد و رزرو آنلاين منابع در دست امانت پرداخته شد. در پايان جلسه بروشورهايي در ميان دانشجويان توزيع گرديد.