کتابخانه دانشکده دندانپزشکی سمنان در نظر دارد جهت آشنایی بیشتر دانشجویان گرامی کارگاه Up to date  را در تاریخ 98/10/10 برگزار نماید.

جهت اطلاع بیشتر در مورد نحوه ثبت نام و شرکت در کارگاه مذکور با تلفن 02333321623 تماس حاصل فرمایید.